Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Wydarzenia in Warszawa

Lista wydarzeń

wystawienie ocen

środa, 10 czerwiec 2020

wystawienie ocen

 

Dzień wolny - Boże Ciało

Czwartek, 11 czerwiec 2020

Dzień wolny - Boże Ciało

Dzień wolny

Piątek, 12 czerwiec 2020

Dzień wolny

 

Rada Pedagogiczna, klasyfikacyjna

Wtorek, 16 czerwiec 2020 godz. 16:00

Rada Pedagogiczna, klasyfikacyjna

Egzaminy klasyfikacyjne

środa, 17 czerwiec 2020 - piątek, 19 czerwiec 2020

Egzaminy klasyfikacyjne

Rada Pedagogiczna, zatwierdzenie klasyfikacji

Poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Rada Pedagogiczna, zatwierdzenie klasyfikacji

Dni wolne 23 – 24 czerwca 2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wtorek, 23 czerwiec 2020 - środa, 24 czerwiec 2020

23 czerwca  - część pisemna,

22czerwca  – część praktyczna- model „d”

24czerwca  – 9 lipca 2020 r. część praktyczna – model „w”

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek, 26 czerwiec 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

Sobota, 27 czerwiec 2020 - poniedziałek, 31 sierpień 2020

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

29 czerwca 2020 – Rada plenarna, godz. 11:00