Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 5 marca 2019r. w Krakowie w siedzibie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego, Konferencja Naukowa, którą honorowym patronatem objęli :
• JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego - Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
• JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej - Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
• Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk


Celem konferencji była m.in. wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych, omówienie tendencji rozwojowych w Polsce i na świecie w dziedzinie szkolnictwa, oraz zarządzania kompetencjami zawodowymi nauczycieli. W sesji plenarnej, którą poprowadził dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP. wystąpili m.in.:
•Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedstawiając „Problemy diagnozowania rozwoju systemu edukacji”.
•Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nawiązując do tematu konferencji wskazała "Edukacyjne drogi i bezdroża zrównoważonego rozwoju”.
•Dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przedstawił temat ”O potrzebie wielkich pytań pedagogicznych o konsekwencje technologii informacyjnych - zadanie współczesnej polityki edukacyjnej"


Podczas konferencji odbyło się również wiele otwartych, pogłębionych i krytycznych dyskusji nad stanem polskiej edukacji, znaczeniem socjalizacji i wychowania w budowaniu otwartego i demokratycznego społeczeństwa, dyskusji na temat wykluczenia, niepełnosprawności, stygmatyzacji i wychowania, czyli zjawisk wobec których toczy się nieustająca dyskusja, różnie ocenianych przez praktyków, teoretyków, opinię społeczną i media. Dr Beata Mydłowska (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie) oraz Dr Jolanta Wiśniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej) przedstawiły „Mechanizmy motywacyjne wyborów edukacyjnozawodowych studentów pedagogiki”. W swoim wystąpieniu podkreśliły znaczenie motywacji, oczekiwań, a także indywidualnych kompetencji jednostki. W trakcie konferencji odbyły się rozmowy dotyczące zarówno polityki edukacyjnej w okresie gwałtownych zmian społecznych i oświatowych, funkcjonowania instytucji oświatowych, o socjalizacji i wychowaniu w zmieniającym się społeczeństwie, jak i roli, kompetencjach oraz kulturze nauczycieli. Przedstawione zostały różne oblicza edukacji, problemy szkół specjalnych i uczniów z niepełnosprawnością. W trakcie trwania konferencji można było obejrzeć wystawę zatytułowaną „W dobrym świetle”. Autorkami prac są młode artystki, przebywające pod opieką Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”.


Tekst: ppłk Danuta Augustyniak