Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Matura - ważne terminy:

 

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 9.00 - język polski, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 170 minut.

9 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9.00 - matematyka, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 170 minut.

10 czerwca 2020 r. (środa), godz. 9.00 - język angielski, część pisemna poziom podstawowy - czas trwania 120 minut.

15-29 czerwca – egzaminy maturalne z przedmiotów rozszerzonych

Część ustna egzaminu maturalnego nie jest przeprowadzana.

 

 

8 -14 lipca – EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r

 

8 września 2020 r., godz. 14:00  EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja

 i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

 

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249120200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf.pdf

MEN o terminach egzaminów maturalnych: - czytaj wiecej

https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/matura-2020-men-o-terminach-egzaminow-maturalnych,37606.html