Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto obchodzone corocznie 2 maja - uchwalone przez Sejm w 2004 roku. To święto mające na celu uczczenie polskich barw narodowych. 

Flaga Polski jest z nami we wszystkich podniosłych wydarzeniach państwowych. Towarzyszy nam podczas uroczystości szkolnych; rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego , ślubowania. Szacunek do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem.

Dzień Flagi to właściwy moment, aby przypomnieć zasady prezentowania naszych symboli narodowych. Warto również wskazać różnice między flagą a barwami narodowymi.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8.

 

 

Flaga państwowa z godłem - flaga państwowa używana jedynie przez polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą.

Ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony i herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym RP, pośrodku pasa białego.

Barwy narodowe różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości, trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa.

 

 

Na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne wyłącznie na barwach narodowych.

Flaga zawieszona poziomo ma zawsze biały pas na górze. W pionowym układzie flagi narodowej polskiej kolor biały jest zawsze po stronie masztu.

Flagi powinny być zawsze czyste, o czytelnych barwach i wzorze, nie pomięte i nie postrzępione.

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 • flagę wywieszamy od świtu do zmroku, przy dłuższym eksponowaniu flaga powinna być w nocy oświetlona.
 • flaga państwowa może być wyeksponowana na stałe przed urzędem, np. przy wejściu, w celu podkreślenia, że jest to urząd państwowy;
 • jeżeli wywieszane są dwie flagi, to polską umieszczamy po prawej stronie, patrząc od strony budynku
 • na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku;
 • flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie;
 • Nie należy wywieszać flag w dni deszczowe i przy silnym wietrze.
 • Flaga nie powinna dotykać podstawy masztu (ziemi, podłogi).
 • flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie);
 • jeżeli flaga RP jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie;
 • jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim;
 • po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana;
 • jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości;
 • flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia;
 • dwie flagi oraz cztery I więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna I po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności);
 • trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. UE, po lewej stronie).

 

Jeżeli flaga jest w stanie nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy.

Flaga z papieru używana podczas różnego rodzaju uroczystości, nie powinna być porzucona, wyrzucona na śmietnik, ale zniszczona w sposób godny.

Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, przemarszu, przeglądu, powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowana.

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni).

Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.

 

ppłk Danuta Augustyniak