tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

DYREKTOR SZKOŁY – ppłk mgr DANUTA AUGUSTYNIAK

 

KADRA LICEUM I TECHNIKUM

 

 

mgr Augustyniak – Chojecka Marzena – biologia

mgr Banasik Anatol – fizyka, chemia, matematyka

mgr Bilski Cezary - informatyka

mgr Bieżuński Andrzej - BHP, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Borkowski Rafał – historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr Cichocki Maciej – geografia

mgr Czuba Marek – język polski

mgr Dowbysz Olga – przedmioty zawodowe w hotelarstwie oraz turystyce (teoretyczne i praktyczna)

mgr Fulko Norbert - język polski

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy przedsiębiorczości, marketing, podstawy działalności gospodarczej

mgr Gwara Janusz – język niemiecki

mgr Kaczorek Danuta – historia, historia i społeczeństwo

mgr Kalisz Sławomir – wychowanie fizyczne

mgr Komosińska Dominika – język angielski

mgr Koralewska Beata - język polski

mgr Kordek Dorota - przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (praktyczne)

mgr Król Krystyna - przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (teoretyczne)

mgr Kurek Edwin – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lasik Anna – historia sztuki, plastyka

mgr Leszczyńska Genowefa – biologia, chemia

mgr Ławecka Ewelina – język rosyjski

dr Mazurek Mariusz – chemia, matematyka, fizyka

mgr Mercik Jadwiga - język angielski

mgr Milczarek Wiesława - język rosyjski

mgr Mroczek Barbara – język angielski

mgr Nawrotek ............ - język polski

mgr Obrycki Andrzej – wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

mgr Paszkiewicz Jolanta – religia

mgr Rostocka Justyna - fizyka, informatyka, przedmioty informatyczne zawodowe

mgr Socik Maciej - przedmioty zawodowe w hotelarstwie ( praktyczne)

mgr Toma Magdalena – język polski

mgr Tomala Agnieszka – język hiszpański

mgr Wach Anna – język angielski zawodowy

 

KADRA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

mgr Banasik Anatol – fizyka

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Glinka Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie , historia i społeczeństwo

mgr Górecka Iwona – język angielski

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski

mgr Koprowicz Andrzej- podstawy przedsiębiorczości

mgr Mazurek Krystyna– język polski

mgr Pałabus Paweł – matematyka

mgr Pisarska Beata – informatyka

mgr Wasiłek Ewa – historia , wiedza o społeczeństwie

 

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ

mgr Anatol Banasik- chemia kosmetyczna

mgr Cupryś Dorota- kosmetologia

p. Czapiewska Katarzyna – zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

mgr Eychler Piotr- wizaż, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oka

mgr Galicka Grażyna- bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Grabarczyk Eliza- podstawy działalności gospodarczej, podstawy działalności usługowej

mgr Henning-Kozub Elżbieta- podstawy anatomii człowieka

mgr Kołakowski Aleksander – chemia kosmetyczna

mgr Mędrzycka Wanda - dermatologia, podstawy żywienia człowieka

mgr Mroczek Barbara- język angielski

mgr Nowacka Anna- podstawy anatomii człowieka

mgr Pisarska Beata- technologia informatyczna

mgr Przygoda Agnieszka- kosmetologia

mgr Stępniak Aldona- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

mgr Wolska Alicja- fizykoterapia

mgr Aleksandra Zwalińska – fizykoterapia

 

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

Technik elektroradiolog

 

mgr Galicka Grażyna – pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jankowska Karolina – zarys psychologii

mgr Koprowicz Andrzej – działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

mgr Barbara Mroczek – język angielski

mgr Nowacka Anna- zarys anatomii, fizjologii i patologii,

mgr Obińska-Stachowiak Anna- fizyka i aparatura w elektroradiologii, elektroradiologia, anatomia radiologiczna

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Zielińska Agata – diagnostyka i terapia w elektroradiologii

 

Technik dentystyczny

mgr Gamrat Małgorzata – materiały i technologie w technice dentystycznej; teoria techniki dentystycznej; teoria ortodoncji

mgr Henning – Kozub Elżbieta – anatomia

mgr Andrzej Koprowicz - organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Pisarska Beata - informatyka

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Trześniewska Weronika – pracownia techniki dentystycznej, modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; wykonywanie wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

prof. dr hab. Stanisław Urbański – podstawy etyki zawodowej

 

Technik masażysta

mgr Monika Burnicka – fizykoterapia

mgr Galicka Grażyna- bezpieczeństwo i higiena pracy; pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jankowska Karolina – podstawy psychologii i socjologii

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej

mgr Mroczek Barbara – język angielski

mgr Nowacka Anna- anatomia z fizjologią

mgr Obińska-Stachowiak Anna – organizacja ochrony zdrowia

mgr Pisarska Beata- informatyka

mgr Wereszczak – Wzorek – fizjoterapia

mgr Wolska Alicja- teoretyczne podstawy masażu, zarys fizjoterapii

mgr Wolska Grażyna – propedeutyka zdrowia; wybrane zagadnienia kliniczne

mgr Aleksandra Zwalińska – pracownia masażu; Diagnostyka i systemy ćwiczeń w masażu medycznym; metodyka masażu sportowego; metodyka masażu sportowego; metodyka masażu kosmet. i profilaktycznego; organizacja i stosowanie masażu leczniczego

 

Sekretariat

Foks Maria

Mazurek Katarzyna