tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

DYREKTOR SZKOŁY – ppłk mgr DANUTA AUGUSTYNIAK

 

KADRA LICEUM I TECHNIKUM

mgr Augustyniak-Chojecka Marzena – biologia

mgr Banasik Anatol – fizyka, chemia, matematyka

mgr Besz Iwona – język angielski

mgr Bieżuński Andrzej - BHP, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Borkowski Rafał – historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr Cichocki Maciej – geografia

mgr Czuba Marek – język polski

mgr Dowbysz Olga – przedmioty zawodowe w hotelarstwie oraz turystyce (teoretyczne i praktyczna)

mgr Drozdek Anna – wychowanie fizyczne/fitness

mgr Floriańczyk Marcin – przedmioty informatyczne

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy przedsiębiorczości, marketing, podstawy działalności gospodarczej

mgr Gwara Janusz – język niemiecki

mgr Kaczorek Danuta – historia, historia i społeczeństwo

mgr Koralewska Beata – język polski

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej

mgr Kordek Dorota – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (praktyczne)

mgr Król Krystyna – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (teoretyczne)

mgr inż Kupisz Przemysław – przedmioty informatyczne

mgr Lasik Anna – historia sztuki, plastyka

mgr Leszczyńska Genowefa – biologia, chemia

mgr Ławecka Ewelina – język rosyjski

mgr Marcinkowski Dariusz – język polski , wiedza o kulturze

dr Mazurek Mariusz – chemia, matematyka, fizyka

mgr Mercik Jadwiga – język angielski

mgr Milczarek Wiesława - język rosyjski

mgr Mroczek Barbara – język angielski

mgr Noskowski Zbigniew – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr Niedoseko Diana – przedmioty informatyczne

mgr Obrycki Andrzej – wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

mgr Owczarek Teresa – język angielski

mgr Paszkiewicz Jolanta – religia

mgr Rutkowski Dariusz - przedmioty informatyczne zawodowe

mgr Schmude Daria – matematyka

mgr Siedlanowski Robert – wychowanie fizyczne

mgr Socik Maciej – przedmioty zawodowe w hotelarstwie (praktyczne)

mgr Tomala Agnieszka – język hiszpański

mgr Topoliński Ireneusz – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wach Anna – język angielski zawodowy

mgr Węgrzyn Emilia – język polski, wiedza o kulturze

mgr Wolski Izabela

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ

mgr Anatol Banasik –  chemia kosmetyczna; preparatyka kosmetyczna

mgr Cupryś Dorota – kosmetologia

mgr Eychler Piotr – pracownia makijażu i stylizacji

mgr Galicka Grażyna – bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy działalności gospodarczej; podstawy działalności usługowej

mgr Mędrzycka Wanda – podstawy dermatologii; podstawy żywienia człowieka

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – podstawy anatomii i fizjologii

mgr Pisarska Beata – technologia informatyczna

mgr  Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

mgr Wolska Alicja – fizykoterapia

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

 

Technik elektroradiolog

 mgr Galicka Grażyna – pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jankowska Karolina – zarys psychologii

mgr Koprowicz Andrzej – działalność gospodarcza  w ochronie zdrowia

dr Mazurek Mariusz – fizyka i aparatura w elektroradiologii

mgr Mroczek Barbara – język angielski w elektreoradiologii

mgr Nowacka Anna – zarys anatomii, fizjologii i patologii, anatomia radiologiczna

mgr Zieliński Mikołaj – diagnostyka i terapia w elektroradiologii

  mgr Pisarska Beata – technologie informatyczne

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Zielińska Agata – elektroradiologia

 

Technik dentystyczny

Danuta Łubian – wykonywanie wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji, pracownia techniki dentystycznej, teoria techniki dentystycznej;

mgr Barbara Mroczek – j. angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia

mgr Pisarska Beata – technologie informatyczne

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Trześniewska Weronika – modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; teoria ortodoncji; materiały i technologie w technice dentystycznej

prof. dr hab. Stanisław Urbański – podstawy etyki zawodowej

mgr Wolska Grażyna – ochrona i promocja zdrowia

 

Technik masażysta 

mgr Andrzej Bieżuński – organizacja ochrony zdrowia

mgr Monika Burnicka – fizykoterapia

mgr Galicka Grażyna – BHP i pierwsza pomoc, wybrane zagadnienia kliniczne,

mgr Jankowska Karolina – komunikacja interpersonalna

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej,

mgr Kowańska Małgorzata – teoria masażu, pracownia masażu; Diagnostyka i systemy ćwiczeń w masażu medycznym; metodyka masażu sportowego; metodyka masażu kosmet. i profilaktycznego; organizacja i stosowanie masażu leczniczego, zarys fizjoterapii, teoretyczne podstawy masażu

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia z fizjologią

mgr Pisarska Beata – technologie informatyczne

mgr Wolska Alicja – podstawy fizjoterapii, zarys fizjoterapii

mgr Wolska Grażyna – zdrowie publiczne; wybrane zagadnienia kliniczne

mgr Mariusz Woronko – język migowy

 

Technik usług kosmetycznych

mgr Banasik Anatol – preparatyka kosmetyczna; chemia kosmetyczna

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja społeczna

mgr Eychler Piotr – pracownia wizażu stylizacji

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy marketingu; podstawy działalności gospodarczej

mgr Kowańska Małgorzata – anatomia, fizjologia i patofizjologia; podstawy fizykoterapii

mgr Mędrzycka Barbara – dermatologia; podstawy żywienia

mgr Mroczek Barbara – j. angielski w kosmetyce

mgr Niedosieko Diana – technologia informacyjna

mgr Przygoda – Kalinowska Agnieszka – kosmetologia

mgr Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr Grabarczyk Eliza – Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

dr Kocurek Tomasz – podstawy prawa administracyjnego; podstawy prawa cywilnego; postępowanie w administracji

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski zawodowy; organizacja pracy biurowej; pracownia pracy biurowej

 

 

SEKRETARIAT

Foks Maria

Mazurek Katarzyna