tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 • podbudowa szkoły dającej wykształcenie średnie;
 • kształcenie w systemie dziennymi zaocznym;
 • 2-letni okres nauki (4 semestry).

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.

Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się

pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Pragniemy zaznaczyć, iż powyższy kierunek jest DARMOWY.

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

Z.7.- Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy II.

Języki: jęz. angielski, jęz. migowy.

Przedmioty zawodowe, np.: Organizacja opieki nad osobą starszą; Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą; Umiejętności opiekuńcze; Aktywizacja społeczna.

Ramowy plan nauczania DZIENNY: otwórz

Ramowy plan nauczania ZAOCZNY: otwórz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


Absolwent może pracować w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej,
 • wszystkich instytucjach opiekuńczych,
 • opiekunowie osób starszych mogą również prowadzić własną działalność.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 54 29 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.