tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Wśród zawodów, w jakich kształcimy na co dzień, znajduje się technik elektroradiolog. Ze względu na dość wąską specjalizację kierunku, daje on możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia i zdolności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu. Do zgłaszania kandydatury zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami medycznymi oraz nowymi technologiami. W naszej placówce, działającej na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie, tytuł ten można zdobyć podczas 2,5-letniego okresu nauki, podzielonego na 5 semestrów. Naukę w zależności od potrzeb można podjąć w systemie dziennym lub zaocznym.
Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w takich obszarach jak:

 • diagnostyka obrazowa.
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • radioterapia

Pracownik z tytułem technika elektroradiologii może wykonywać badania obrazowe i elektromedyczne, a także na potrzeby radioterapii. Jego praca opiera się na wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, pole magnetyczne oraz ultradźwięki. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentowi podczas wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto technik elektroradiolog współdziała przy procesie archiwizowania otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce. Ważne jest tu działanie zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej, z którymi osoba podejmująca naukę w naszej szkole zostanie dokładnie zapoznana. Na co dzień współpracuje z różnymi specjalistami, np. podczas radioterapii czy w zakresie diagnostyki obrazowej. Wykonuje również samodzielnie pewne czynności, np. dotyczące zleceń lekarskich w temacie radiodiagnostyki, diagnostyki elektromedycznej itd.

Decydując się na zawód technika elektroradiologa, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to praca wykonywana w warunkach szkodliwych. Pracownik może być bowiem narażony na promieniowanie jonizujące i stres. W związku z tym osoba chcąca zdobyć tytuł technika elektroradiologa, a następnie pracować w zawodzie, powinna posiąść odpowiednią wiedzę z zakresu BHP, ale także wykazywać się określonymi zdolnościami i cechami.

Jakie cechy powinien mieć kandydat na technika elektroradiologa? To zawód dla tych, którzy mają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu. Są to osoby:

 • umiejące korzystać z wiedzy z zakresu fizyki,
 • posiadające wyobraźnię przestrzenną,
 • mające dobry wzrok,
 • w pelni zdrowe,
 • odpowiedzialne,
 • spostrzegawcze,
 • posiadające refleks.

Jeśli spełniasz te warunki - zapraszamy do kształcenia w zawodzie technika elektroradiologa w naszej szkole w Warszawie.Możemy zaoferować Ci

 • podbudowa szkoły dającej wykształcenie średnie;
 • kształcenie w systemie dziennym i zaocznym - w zależności od Twoich potrzeb;
 • 2,5-letni okres nauki (5 semestrów).
 

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii.
 
Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
 
Obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018:
 •  MS.19 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Język obcy: język angielski, język migowy
 
 
Ramowy plan nauczania : otwórz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej,elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych oraz zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 
Absolwent może pracować w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w: pracowni rentgenowskiej, pracowni tomografii komputerowej, pracowni rezonansu magnetycznego, pracowni ultrasonografii, pracowni radiodiagnostyki stomatologicznej,
 • pracowniach stomatologicznych przy wykonywaniu rentgenografii lub pantomografii,
 • pracowni mammografii,
 • pracowni radiologii naczyniowej,
 • pracowni radiologii interwencyjnej,
 • pracowni medycyny nuklearnej,
 • pracowni elektrokardiografii, prób wysiłkowych,
 • pracowni elektroencefalografii,
 • zakładach radioterapii,
 • na oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Czesne: 0 złotych

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 54 29 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą oraz złożenia kandydatury. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.