tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 • podbudowa szkoły gimnazjalnej lub szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki dla absolwentów gimnazjum;
 • 5-letni okres nauki dla absolwentów szkół podstawowych;
 • opłata administracyjna 80 zł miesięcznie.

Technikum handlowe to szkoła średnia w trybie dziennym o:

4 letnim okresie nauczania – dla absolwentów gimnazjum,

5 letnim okresie nauczania dla absolwentów szkół podstawowych.

Przyszłościowe technikum – kierunki, które zapewnią pracę w zawodzie
Nauka w Technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach. Technikum to szkoła, która umożliwia zdobycie szerokoprofilowego wykształcenia zarówno w kierunku ogólnym, aby absolwent mógł kontynuować naukę na każdym wybranym przez siebie kierunku studiów lub szkole policealnej, jak też zawodowym – aby od razu po ukończeniu szkoły absolwent miał możliwość podjęcia pracy w zdobytym zawodzie. Szeroka oferta kierunków i kursów oferowana przez naszą szkołę każdemu kandydatowi umożliwi znalezienie czegoś idealnego dla siebie. Została ona stworzona z myślą o młodych ludziach chcących zdobyć takie wykształcenie, które zostanie dostrzeżone i docenione przez przyszłych pracodawców oraz zapewni im ciekawą, dobrze płatną pracę. Na bieżąco badamy wszelkie trendy rynkowe, aby oferta kształcenia proponowana przez nasze technikum odpowiadała zapotrzebowaniu na pracowników wykwalifikowanych w konkretnych dziedzinach.

Technikum Handlowe to szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. 

Kształcenie odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku).

Nauka w szkole kończy się:

 • egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot
 • oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

 HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Program dostosowywany do oczekiwań uczniów
Doskonale wiemy, jak istotna jest obecnie umiejętność porozumienia się jęz. obcych, dlatego w szkole prowadzone są zajęcia z jęz. angielskiego oraz niemieckiego.

Technikum Handlowe Klasa 1

Przedmioty zawodowe, np.: Towar jako przedmiot handlu; Obsługa klientów; Przedsiębiorca w handlu; Marketing w działalności handlowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.