tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 • podbudowa szkoły gimnazjalnej lub szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki dla absolwentów gimnazjum
 • 5 letni okres nauki dla absolwentów szkoły podstawowej;
 • opłata administracyjna 80 zł miesięcznie.

Technikum hotelarskie to szkoła średnia w trybie dziennym. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Technikum przygotowuje zarówno do egzaminu na technika hotelarstwa, jak i do państwowej matury, po której absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelni wyższej lub w szkołach policealnych. Technikum hotelarskie to oferta przeznaczona dla osób, które chcą pracować w miejscach, gdzie można spotkać turystów – niezależnie od tego, czy będzie to Warszawa, małe, urocze miejscowości czy też duże, zagraniczne miejsca wakacyjnych wypraw. Absolwent technikum hotelarskiego posiada zarówno umiejętności dotyczące planowania i realizacji usług w recepcji, jak i obsługi gości, ma także informacje dotyczące marketingu oraz podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Ukończenie Technikum hotelarskiego to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Technikum hotelarskie umożliwia pracę w ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, gościńcach i bazach ruchomych, takich jak promowa, żeglugowa i kolejowa.

Nauka odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze, a wysoko wykwalifikowana kadra, którą może pochwalić się technikum hotelarskie, zapewnia przygotowanie uczniów do wszystkich wyzwań, jakie będzie przed nimi stawiać praca zawodowa

Szkolny plan nauczania - Szkoła podstawowa

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum

 

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot

oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 • TG.12 - Planowanie i realizacja usług w recepcji 
 • TG.13 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

 Od roku 2019 

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Technikum Hotelarskie Klasa 1

Języki obce: jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. hiszpański.

Przedmioty zawodowe, np.: Działalność recepcji; Usługi dodatkowe w hotelarstwie; Obsługa konsumenta; Organizacja pracy służby pięter.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Absolwent technikum może pracować w:

 • zakładach hotelarskich,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych, zajazdach, gościńcach, schroniskach,
 • a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej.
 • ponadto nasz absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.