tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 • podbudowa szkoły gimnazjalnej lub szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki dla absolwentów gimnazjum;
 • 5-letni okres nauki dla absolwentów szkół podstawowych;
 • opłata za czesne 80 zł miesięcznie.

Nauka w Technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.

Technikum Obsługi Turystycznej to szkoła średnia w trybie dziennym o:

4 letnim okresie nauczania – dla absolwentów gimnazjum,

5 letnim okresie nauczania dla absolwentów szkół podstawowych.

Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci przyszłych pracowników sektora turystyki. Kończy się egzaminem zawodowym, a także możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego, co umożliwia kontynuowanie edukacji w szkole wyższej. Technikum obsługi turystycznej to idealna propozycja dla osób, które interesują się planowaniem i organizowaniem imprez oraz turystyki. Wśród przedmiotów nauczania znaleźć można takie jak: zajęcia z podstaw turystyki, geografii turystycznej, organizacja imprez i usług turystycznych, marketing usług turystycznych itp. Absolwent technikum to osoba wszechstronnie wykształcona, która może pracować zarówno w kraju, jak i poza granicami. Warszawa, Europa, świat – wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji oraz marzeń absolwenta. Poza przedmiotami zawodowymi uczniowie technikum obsługi turystycznej mają zajęcia z języków obcych, które prowadzone są w małych grupach ułatwiających przyswajanie wiedzy oraz skupionych na tym, by uczyć mówienia. Nauka odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku).

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot

oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 • T.13.- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Od roku szkolnego 2019/2020 kwalifikacje zmieniają nazwę 

 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystyczych
 • HGT. 08 - obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Języki obce: jęz. angielski,

Język do wyboru: jęz. niemiecki, jęż. rosyjski

Szkolny plan nauczania - Szkoła podstawowa

Szkolny plan nauczania - Gimnazjum

Przedmioty zawodowe, np.: Podstawy turystyki; Marketing usług turystycznych; Geografia turystyczna; Organizacja imprez i usług turystycznych.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

Absolwent naszej szkoły może ubiegać się o pracę w:

 • biurze turystycznym,
 • hotelu, restauracji, agroturystyce,
 • punkcie informacji turystycznej,
 • urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją
 • turystyki
 • ponadto absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.