Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.), ograniczone zostało funkcjonowanie szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zachęcam państwa do zapoznawania się z oficjalnymi komunikatami kierowanymi do uczniów, rodziców oraz nauczycieli dotyczących funkcjonowania w czasie trwania pandemii

 

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych>>> 16.03.2020

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14605,Apel-Mazowieckiego-Panstwowego-Wojewodzkiego-Inspektora-Sanitarnego-w-zwiazku-z-.html

 

List Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy >>> 16.03.2020

https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22122-list-prezydenta-mst-warszawy

 

Informacja dla Uczniów – Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Uczniów związane z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach. 12.03.2020

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/14601,Informacja-dla-Uczniow-zwiazana-z-zawieszeniem-zajec-w-przedszkolach-i-szkolach.html

 

Informacja dla Rodziców pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców związane z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach 12.03.2020

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/14600,Informacja-dla-Rodzicow-zwiazana-z-zawieszeniem-zajec-w-przedszkolach-i-szkolach.html

 

Informacja dla uczniów i studentów>>>

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow

 

Oficjalny komunikat  MEN w sprawie zamknięcia szkół >>> 11.03.2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach