Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Na mocy nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 każda Rada Pedagogiczna może pracować zdalnie.

8 kwietnia 2020r. w szkołach Beaty Mydłowskiej odbyła się pierwsza rada Pedagogiczna przeprowadzona on – line. To nowość w naszej szkole – ale udało się.

Najważniejszym punktem Rady Pedagogicznej była klasyfikacja uczniów klas maturalnych. Ustalono również terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla tych uczniów, którym nie udało się uzyskać wymaganej w ciągu roku frekwencji.  ŻYCZYMY IM POWODZENIA

Omówiono również wszystkie napotkane trudności w organizacji zdalnego nauczania.

Na zakończenie mieliśmy okazję przekazać sobie świąteczne życzenia. Uśmiechnięte buzie świadczą o tym, że DAMY RADĘ

ppłk Danuta Augustyniak