tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Asystent nauczyciela przedszkola współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu dzieci w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu i  porządku w powierzonej sali zajęć  i innych pomieszczeniach przedszkola.

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Szkolny plan nauczania:

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Psychologia ogólna i elementy socjologii

20

 

20

2

Komunikacja interpersonalna

20

 

20

3

Psychologia rozwojowa

 

30

30

4

Trening integracyjny i umiejętności wychowawczych

10

 

15

5

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

20

 

20

6

Pedagogika zabawy

 

30

30

7

Animacja teatralna

 

30

30

8

Higiena i pierwsza pomoc

10

 

10

9

Literatura dziecięca

30

 

30

10

Metodyka organizacji czasu wolnego

20

 

15

11

Edukacja plastyczna

 

30

30

12

Wychowanie fizyczne w rozwoju dziecka

 

30

30

Razem

130

150

280

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

  • szkołach,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • biurach podróży,
  • hotelach,
  • centrach rozrywki dla dzieci.

 

Przy zapisie potrzebne będą:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),