tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Cel

aktualizacja wiedzy i umiejętności  z zakresu BHP

Czas trwania

8 godzin

Wymagania

bez szczególnych wymagań

Zakres

Podstawy prawa pracy. Ochrona pracowników, ergonomia pracy. 
Ochrona przeciwpożarowa, postępowanie podczas pożaru, urządzenia i drogi pożarowe. 
Gaszenie pożarów, środki gaśnicze.

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz certyfikat umiejętności

Uwagi

Uczestnik tworzy swój indywidualny program szkolenia i uczestniczy tylko w tych modułach, które go interesują.
Szkolenie może być realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Cena 250zł.