tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Znajomość języka angielskiego  jest obecnie gwarantem znalezienia dobrej pracy.

Słuchasz na kierunku Filolog języka nowożytnego (j. angielski) zdobędzie wiedzę z historii literatury angielskiej oraz historii ogólnej kraju, nauczy się języka biznesowego, poprawnej wymowy, gramatyki oraz pisowni w języku angielskim. 

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- firmach i przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

 

Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Gramatyka praktyczna

25

 

25

2

Pisanie ze stylistyką

35

 

35

3

Konwersacje z leksyką

 

30

30

4

Czytanie ze słuchaniem

30

 

30

5

Gramatyka opisowa i kontrastywna

 

20

20

6

Wstęp do językoznawstwa

10

 

20

7

Fonetyka i fonologia

 

20

20

8

Historia Anglii i USA

 

10

15

9

Historia literatury angielskiej i amerykańskiej

 

20

20

10

Translatoryka i tłumaczenia

 

30

25

Razem

100

130

240