tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Do zadań sekretarki medycznej należy gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta, środowiska. Sekretarka przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami. Zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

 

Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

Szkolny plan nauczania:

 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego

 

50

50

2

Regulacje prawne ochrony zdrowia

15

 

15

3

Usługi rynku medycznego

 

40

40

4

Kultura i etyka zawodu

20

 

20

5

Prowadzenie dokumentacji medycznej

30

 

30

6

Finansowanie usług medycznych

 

20

20

7

Pierwsza pomoc

10

 

10

8

Język angielski zawodowy

 

20

20

9

Podstawy anatomii i stany chorobowe

35

 

35

Razem

110

130

240

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- szpitalach,

- zakładach opieki zdrowotnej,

- prywatnych gabinetach medycznych.