tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 • podbudowa szkoły gimnazjalnej lub szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki;
 • 5-letni okres nauki dla absolwentów szkól podstawowych
 • opłata za czesne 80 zł miesięcznie.

Nauka w technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach. Technikum kelnerskie to szkoła średnia o czteroletnim okresie nauczania w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Po skończeniu szkoły uczniowie mogą podejść do egzaminu na technika oraz przystąpić do matury, która umożliwia kontynuowanie nauki w szkole wyższej.
Technikum kelnerskie umożliwia podjęcie pracy we wszystkich firmach prowadzących działalność gastronomiczną. Są to różnego typu: restauracje, kawiarnie, domy wczasowe, itd. Absolwenci mogą zająć się także obsługą przyjęć okolicznościowych, aranżacją sal i pomieszczeń o charakterze konsumpcyjnym, a także usługami doradczymi. Technikum kelnerskie to przedmioty takie jak: zasady żywienia człowieka, obsługa menadżerska gastronomii oraz prowadzenie działalności gastronomicznej. Nasz absolwent nabędzie nie tylko umiejętności w zakresie właściwego obsługiwania gościa, projektowania aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych, ale też sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych w sali konsumpcyjnej, nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia oraz obsługi przyjęć okolicznościowych. Technikum kelnerskie zapewnia najwyższą jakość nauki, dzięki czemu absolwent znajdzie pracę w każdym mieście, niezależnie, czy mówimy o placówkach w Polsce, takich jak Warszawa, czy o miejscach poza granicami kraju. Ponadto absolwent technikum kelnerskiego może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjum. Kształcenie odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze, a kadrę stanowią osoby z dużym doświadczeniem oraz pasją. Technikum kelnerskie w Szkołach Mydłowskiej – Warszawa to gwarancja dostosowania się do współczesnych trendów oraz potrzeb, jakie rodzi rynek. Przedmioty wiodące uzupełniane są organizacją zajęć z języków obcych.

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot

oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Technikum Kelnerskie Klasa 1

Języki obce: jęz. angielski,

Język do wyboru: jęz. niemiecki, Jęz. rosyjski

Przedmioty zawodowe, np.: Zasady żywienia człowieka; Psychologia pracy kelnera; Technologia sporządzania potraw i napojów; Obsługa menedżerska gastronomii

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • rozliczania usług kelnerskich;
 • doradzania i udzielania informacji konsumentowi;
 • sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych w sali konsumpcyjnej;
 • nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia;
 • obsługi przyjęć, okolicznościowych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.